Płyty warstwowe – informacje

CO TO SĄ PŁYTY WARSTWOWE?

Płyty warstwowe, funkcjonują również czasami pod nazwą płyty obornickie, są elementami budowlanymi, które składają się z okładzin oraz rdzenia konstrukcyjno-izolacyjnego. Okładziny wykonane są zazwyczaj z cienkich profilowanych blach stalowych powlekanych powłokami ochronno-dekoracyjnymi, czasami też stosuje się okładziny z innych metali tj. aluminium czy też stal nierdzewna. Z kolei rdzenie płyt warstwowych mogą być wykonane z pianki poliuretanowej (PUR) lub (PIR), z wełny mineralnej lub z polistyrenu ekspandowanego, który znany jest powszechnie jako styropian. Te materiały izolacyjne, dzięki niskiemu współczynnikowi przewodzenia ciepła, zapewniają duży opór cieplny konstrukcji wykonanej z płyt warstwowych. Dodatkowo charakteryzują się niewielkim ciężarem własnym przy zachowaniu wysokich parametrów energooszczędnych.

OFEROWANE RODZAJE PŁYT WARSTWOWYCH

Oferowane przez nas płyty warstwowe produkowane są z powlekanej blachy stalowej. Blachy w pierwszej kolejności przechodzą fazę cynkowania ogniowego, następnie obustronnego lakierowania, po czym następuje powlekanie powierzchni powłokami o różnym składzie chemicznym. Podstawowymi powłokami używanymi do produkcji płyt warstwowych są poliestry, farby poliuretanowe . Na samym końcu powierzchnia płyty zabezpieczana jest folią ochronną. Wypełnieniem płyty jest rdzeń wykonany z jednego z trzech podstawowych rodzajów materiału: styropian, pianka poliuretanowa lub wełna mineralna.

Analogicznie do różnorodności materiałów, z których może być wykonany rdzeń, oferujemy Państwu trzy rodzaje płyt warstwowych::

  • płyty styropianowe
  • płyty poliuretanowe PUR/PIR
  • płyty z wełny mineralnej

Rdzenie z wełny mineralnej, styropianu i z pianki poliuretanowej spełniają identyczną rolę, przy czym styropian uznawany jest za tani materiał a np. wełna mineralna wyróżnia się wysoką odpornością ogniową.

Wszystkie trzy materiały dostępne są w zależności od ich przeznaczenia zarówno w przypadku płyt warstwowych dachowych jak również płyt warstwowych ściennych. Połączenie płyt ściennych i dachowych stanowi odpowiednio ukształtowany i wyprofilowany zamek, który pozwala w łatwy sposób łączyć płyty, zapewniając połączeniu szczelność. Oferujemy dodatkowe rozwiązanie, jakim jest zastosowanie wkładki z pianki poliuretanowej miękkiej, która wypełnia szczelinę na połączeniu dwóch płyt likwidując punkt przemarzania i eliminując konieczność użycia pianki montażowej.

Kolorystyka blachy wykorzystywanej do produkcji płyt warstwowych jest ustalana z Państwem w zależności od potrzeb. Standardowym kolorem płyty jest kolor biały. W naszej podstawowej ofercie dostępnych jest 13 podstawowych kolorów z palety RAL, jednak istnieje możliwość wyboru z pozostałych kolorów z palety RAL po dodatkowych indywidualnych ustaleniach.

PŁYTY WARSTWOWE POLIURETANOWE PUR I PIR

Płyty poliuretanowe obejmują dwa rodzaje płyt warstwowych z rdzeniem należącym do rodziny poliuretanów. Pierwszym rodzajem rdzenia jest pianka PUR (poliuretan), natomiast drugim pianka PIR (poliizocyjanuran). Skład chemiczny obu tych materiałów jest bardzo podobny i oba charakteryzuje wysoka izolacyjność cieplna. Podstawową różnicą są właściwości ogniowe – pianka PIR ma je dużo lepsze. W przypadku pianki PUR załamanie łańcuchów związku chemicznego w wyniku działania ognia i wysokiej temperatury następuje przy 200oC, natomiast dla pianki PIR jest to aż 300oC i dodatkowo tworzy się zwęglona powłoka wydłużająca czas dostępu ognia do głębszych warstw. Biorąc pod uwagę bezpieczeństwo ma to bardzo duże znaczenie, zwłaszcza w przypadku płyt warstwowych dachowych (podczas pożaru dach tak szybko się nie zapadnie). Płyty poliuretanowe, w porównaniu do płyt z rdzeniem styropianowym, charakteryzują się większą sztywnością i lepszą izolacyjnością termiczną.

Płyty warstwowe poliuretanowe (PUR/PIR)
Szerokość płyty ściennej (dachowej):1020/1180 mm (1020)
Szerokość krycia płyty ściennej (dachowej):1000/1140 mm (1000)
Maksymalna długość płyty:16,5 m

Płyty obornickie poliuretanowe wytwarzane są w procesie ciągłym. Stosowane są głównie w budownictwie użytkowym i przy budowie hal produkcyjnych, dla których wymagana jest odporność ogniowa na poziomie EI15 lub EI30 dla płyt PIR. Są to głównie hale stalowe z płyt warstwowych.

PŁYTY WARSTWOWE STYROPIANOWE

Płyty warstwowe styropianowe to bardzo ekonomiczne rozwiązanie przy wykonywaniu dachów, ścian, elewacji, ścian działowych czy przegród. Rdzeń styropianowy wytwarzany jest z gotowych płyt styropianowych o długości do kilku metrów, które są następnie przyklejane do okładzin. Płyty obornickie z rdzeniem styropianowym zapewniają doskonałą izolacyjność cieplną. Tak wykonany element konstrukcyjny znajduje bardzo duże zastosowanie w budownictwie przemysłowym jak i mieszkaniowym . Płyty warstwowe styropianowe mogą być wykorzystywane w przypadku małych obiektów jako ściany konstrukcyjne zewnętrzne i wewnętrzne, ściany osłonowe przymocowane do konstrukcji nośnej, przykrycie dachów czy też docieplenie ścian zewnętrznych. Są stosowane wszędzie tam, gdzie wymagana jest lekka okładzina hali.

Płyty warstwowe styropianowe
Szerokość płyty:1220 mm
Szerokość krycia:1200 mm
Maksymalna długość płyty:16 m

Płyty z rdzeniem styropianowym ze względu na swoje właściwości (dobre parametry termoizolacyjne i wytrzymałościowe przy niewielkim ciężarze) są materiałem bardzo łatwym w stosowaniu podczas tworzenia obiektów budowlanych i jednocześnie ekonomicznym.

PŁYTY WARSTWOWE Z WEŁNY MINERALNEJ

Płyty warstwowe z rdzeniem z wełny mineralnej to wysokiej jakości materiał stosowany wszędzie tam, gdzie ważna jest dobra izolacyjność termiczna, podwyższona izolacyjność akustyczna i przede wszystkim bezpieczeństwo związane z wysoką odpornością na ogień. Rdzeń z wełny mineralnej jest całkowicie niepalny (wełna skalna), dzięki czemu płyty obornickie z tym rdzeniem można stosować przy budowie obiektów o podwyższonych wymogach ogniowych, a nawet jako przegrody ogniowe. Płyty warstwowe z wełny mineralnej posiadają odporność ogniową EI sięgającą 120 min. Podwyższona izolacyjność akustyczna powoduje, że płyty z wełny mineralnej dobrze pochłaniają dźwięk, co jest bardzo ważne np. w przypadku budowy hal przemysłowych i magazynów. Przy tym wszystkim twarda wełna mineralna jest nieszkodliwa dla środowiska naturalnego.

Płyty warstwowe z wełny mineralnej
Szerokość płyty:1220 mm
Szerokość krycia:1200 mm
Maksymalna długość płyty:12 m

Płyty warstwowe z wełny mineralnej są najczęściej stosowane jako okładziny ścian hal, magazynów, budynków gospodarczych, sklepów wielkopowierzchniowych czy też garaży i różnego rodzaju kontenerów. W naszej ofercie znajdą Państwo płyty warstwowe z rdzeniem z wełny mineralnej zarówno ścienne jak i dachowe.

ZASTOSOWANIE PŁYT WARSTWOWYCH

Płyty warstwowe znajdują obecnie coraz szersze zastosowanie w różnych branżach. Przede wszystkim płyty warstwowe wykorzystywane są w budownictwie, jako elementy ścian i przykryć dachowych w obiektach budowlanych tj. hale przemysłowe, hale produkcyjne, magazyny, obiekty handlowe (sklepy, supermarkety, hipermarkety), obiekty o przeznaczeniu rolniczym (obory, chlewnie, kurniki), hale sportowe, pawilony gastronomiczne, obiekty chłodnicze, tymczasowe obiekty stanowiące zaplecze budowy, salony samochodowe, myjnie. Mogą być też wykorzystywane w obiektach przeznaczonych do przechowywania żywności, w chłodniach i mroźniach. To tylko przykłady zastosowania płyt warstwowych. Najczęściej stosuje się je jako materiały na przekrycia dachów, ściany osłonowe i wewnętrzne, ściany zewnętrzne, działowe i stropy w komorach chłodniczych oraz jako elementy docieplenia budynków.

ZALETY PŁYT WARSTWOWYCH

Płyty warstwowe stosowane są najczęściej jako obudowa ścian i dachów, a ich właściwości zapewniają budynkom odpowiednią izolacyjność termiczną i komfort mikroklimatyczny, chronią przed hałasem i drganiami i wpływają pozytywnie na warunki higieniczne. Przy tym nie wymagają wielostopniowego montażu, co pozwala uzyskać dużą oszczędność czasu przy ich zakładaniu. Płyty warstwowe są idealne jako materiał okładzinowy do nisko kosztowego budownictwa. Zastosowanie płyt warstwowych daje możliwość łatwego ich demontażu wraz z konstrukcją i zmiany usytuowania całego obiektu bez utraty parametrów izolacyjnych. Dodatkowo płyty warstwowe, czy też innymi słowy płyty obornickie, charakteryzują się efektowną powierzchnią i możliwością wyboru ich kolorystyki.

Blog
Nasze ostatnie wpisy