Tabele

Przenikalność cieplna płyt
Grubość płyty [mm] Współczynnik przenikania ciepła
styropian wełna poliuretan
40 0,71 0,64 0,59
60 0,60 0,54 0,35
80 0,47 0,44 0,29
100 0,38 0,42 0,23
120 0,31 0,34 0,18*
150 0,25 0,28 0,14*
200 0,19 0,21 0,12*
250 0,16 0,18
Ciężar płyt warstwowych
Grubość płyty [mm] Ciężar 1m2
styropian wełna poliuretan
40 9,05 13,90 9,90
60 9,30 14,90 10,30
80 9,54 15,80 11,00
100 9,94 16,80 11,90
120 10,33 17,80 13,30
150 10,74 19,50 14,90
200 11,54 22,50 16,50
250 12,34 24,80
Maksymalna rozpiętość podpór dla płyty warstwowej dachowej
Wartości orientacyjne. Szczegółowe określa konstruktor
Grubość płyty [mm] Strefa obciążenia śniegiem
I strefa II strefa III strefa
100 2,60 2,30 2,00
150 3,10 2,80 2,50
200 3,80 3,50 3,20
250 4,10 3,80 3,50
Maksymalna rozpiętość podpór dla płyty warstwowej ściennej
Wartości orientacyjne. Szczegółowe określa konstruktor
Grubość płyty [mm] Temperatura zewnętrzna w OC
0oC -5oC -25oC
100 4,50 4,00
150 6,50 6,00 3,00
200 5,00
250 6,00