Certyfikaty

Jesteśmy producentem hal stalowych z wieloletnim doświadczeniem na rynku i jako firma Stick Hale zapewniamy Państwu rozwiązania najwyższej jakości. Poświadczeniem wysokich standardów naszych produktów są liczne certyfikaty, ważne w naszej branży.

Posiadamy certyfikat poświadczający wdrożenie i stosowanie wymagań jakości dotyczących spawania materiałów metalowych zgodnych z normą PN-EN ISO 3834-2:2007 (EN ISO 3834-2:2005), Certyfikat zgodności zakładowej kontroli produkcji (ZKP) oraz Spawalnicze świadectwo kwalifikacyjne zgodnie z normą EN 1090-1:2009+A1:2011.

Certyfikat nr 2827-CPR-PW01-1-0305-0014.20.02
Certyfikat zgodności zakładowej kontroli produkcji (ZKP). Certyfikat ten potwierdza, że są stosowane wszystkie postanowienia określone w normie EN 1090-1:2009+A1:2011, dotyczące oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych stalowych elementów konstrukcyjnych spawanych i skręcanych oraz, że zakładowa kontrola produkcji spełnia wymagania.
Zobacz Certyfikat
Spawalnicze Świadectwo Kwalifikacyjne nr TTP-PW01-1-0305-0014.20.02
Potwierdzenie wdrożenia i stosowania wymagań normy EN ISO 3834-2 w zakresie wytwarzanie elementów konstrukcyjnych w klasach wykonania do EXC 2 wg wymagań EN 1090-2:2008+A1:2011, 135 – Spawanie łukowe drutem elektrodowym litym w osłonie gazu aktywnego.
Zobacz Certyfikat
Certyfikat nr TTP-PW02-1-0305-0019.20.01
Certyfikat potwierdza wdrożenie i stosowanie wymagań jakości dotyczących spawania materiałów metalowych zgodnych z normą EN ISO 3834-2:2005 w zakresie konstrukcji stalowych.
Zobacz Certyfikat

Załącznik
Certyfikat w zakresie badań magnetycznych proszkowych
Certyfikat potwierdzający kompetencje zgodnie z wymaganiami PN-EN ISO 9712:2012 w zakresie badań magnetycznych proszkowych stopnia 2 (MT 2)
Zobacz Certyfikat
Certyfikat w zakresie badań wizualnych
Certyfikat potwierdzający kompetencje zgodnie z wymaganiami PN-EN ISO 9712:2012 w zakresie badań wizualnych stopnia 2 (VT 2)
Zobacz Certyfikat
Blog
Nasze ostatnie wpisy