Certyfikaty

Jesteśmy producentem hal stalowych z wieloletnim doświadczeniem na rynku i jako firma Stick Hale zapewniamy Państwu rozwiązania najwyższej jakości. Poświadczeniem wysokich standardów naszych produktów są liczne certyfikaty, ważne w naszej branży.

Posiadamy certyfikat poświadczający wdrożenie i stosowanie wymagań jakości dotyczących spawania materiałów metalowych zgodnych z normą PN-EN ISO 3834-2:2007 (EN ISO 3834-2:2005), Certyfikat zgodności zakładowej kontroli produkcji (ZKP) oraz Spawalnicze świadectwo kwalifikacyjne zgodnie z normą EN 1090-1:2009+A1:2011.

Certyfikat nr 2827-CPR-PW01-1-0305-0014.20.00

Certyfikat zgodności zakładowej kontroli produkcji (ZKP). Certyfikat ten potwierdza, że są stosowane wszystkie postanowienia określone w normie EN 1090-1:2009+A1:2011, dotyczące oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych stalowych elementów konstrukcyjnych spawanych i skręcanych oraz, że zakładowa kontrola produkcji spełnia wymagania.

Spawalnicze Świadectwo Kwalifikacyjne nr TTP-PW01-1-0305-0014.20.00

Certyfikat poświadcza wdrożenie i stosowanie wymagań normy EN 3834-2:2005 w zakresie wytwarzania elementów konstrukcyjnych.

Certyfikat nr TTP-PW02-1-0305-0019.20.

Certyfikat potwierdza wdrożenie i stosowanie wymagań jakości dotyczących spawania materiałów metalowych zgodnych z normą EN ISO 3834-2:2005 w zakresie konstrukcji stalowych.