Polityka Prywatności

Polityka Prywatności
§ 1 Postanowienia Ogólne
 1. Administratorem danych jest firma „STICK” HALE NAMIOTOWE Łukasz Kijek, prowadząca działalność pod adresem: ul. Winiary 6, 64-720 Lubasz., o nadanym numerze identyfikacji podatkowej (NIP): 7631925260, o nadanym numerze REGON: 302160980. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Administrator przykłada dużą wagę do ochrony prywatności i poufności danych osobowych wprowadzanych do formularzy elektronicznych przez Klientów w ramach korzystania z serwisu internetowego dostępnego w domenie stick-hale.pl.
 2. Dane osobowe podawane w formularzach kontaktowych dostępnych na stronie internetowej są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.
§ 2 Podstawa przetwarzania danych osobowych
 1. Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („GDPR”) w celu:
  • a. przesłania odpowiedzi na przesłane zapytania;
  • b. marketingu produktów lub usług własnych, w tym spersonalizowanych;
  • c. wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;
 2. Każda osoba, której dane dotyczą (jeżeli jesteśmy ich administratorem) ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 3. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji Administratora jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: biuro@stick-hale.pl.
 4. Administrator może przetwarzać dane osób udostępnione przez Klientów, w celu możliwości skorzystania z usług Administratora. Klient przekazując Administratorowi dane osób trzecich każdorazowo oświadcza, że posiada stosowną zgodę osób trzecich na przekazanie ich danych Administratorowi.
 5. Usługodawca nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.
 6. Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez nas albo przetwarzający, z którymi ściśle współpracujemy.
§ 3 Zakres przetwarzania danych osobowych
 1. Dane podawane przez Klienta wykorzystywane są do przesyłania Klientom informacji o Administratorze i jego usługach, realizacji usług świadczonych przez Administratora, a także w celach statystycznych.
 2. Administrator przetwarza dane przesłane w formularzach kontaktowych tj. imię, nazwisko, nazwa firmy, numer telefonu, adres e-mail.
 3. Administrator wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Ponadto adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie).
§ 4 Zakres przetwarzania danych osobowych
 1. Administrator stosuje pliki cookies poprzez które należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych Klientów przeznaczone do korzystanie ze strony internetowej stick-hale.pl.
 2. Informacje zbierane przy pomocy plików cookies pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb, a także preferencji Klientów, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Klientów z serwisu internetowego stick-hale.pl
 3. Polityka Cookies stanowi integralną część Polityki Prywatności i jest dostępna pod adresem https://www.stick-hale.pl/polityka-cookies
Blog
Nasze ostatnie wpisy