Doki przeładunkowe w halach stalowych

doki przeładunkowe w halach stalowych

Hale stalowe są powszechnie stosowane praktycznie w każdej branży przemysłowej. Wykorzystanie ich może być różne, np. jako hale magazynowe, hale produkcyjne, hale logistyczne, hale handlowe, sklepy wielkopowierzchniowe, hale warsztatowe itp. W większości zastosowań użytkowanie hali wiąże się z przechowywaniem tam towarów i produktów lub przebiegiem procesów produkcyjnych, montażowych, pakowania itp. Co za tym idzie towary i produkty są dostarczane i wprowadzane do hali oraz z nich odbierane. Dlatego w większości przypadków należy zapewnić właściwe miejsce przeznaczone do wyładunku, załadunku i transportu towarów. W mniejszych halach, gdzie przepływ towarów nie jest tak częsty, a ich ilości nie są szczególnie duże, stosuje się jedynie bramy np. bramy segmentowe, które zapewniają sprawny wjazd i wyjazd. Jednak dużo wygodniejszym rozwiązaniem i usprawniającym codzienne procesy są doki przeładunkowe, w których wykorzystuje się systemy przeładunkowe dostępne na rynku.

DOKI PRZEŁADUNKOWE

Doki przeładunkowe są to kompletne stanowiska służące głównie, jak sama nazwa wskazuje, do przeładunku towarów. Można powiedzieć, że stanowią łącznik pomiędzy produkcją, transportem i magazynem. Umożliwiają bezpośrednie przemieszczenie towarów pomiędzy magazynem a wnętrzem skrzyni ładunkowej pojazdu dostawczego. Dok przeładunkowy obejmuje kilka urządzeń zapewniających bezpieczny i sprawny przeładunek towarów. Składa się zazwyczaj z platformy przeładunkowej (rampy przeładunkowej, mostka) lub podnośnika przeładunkowego, bramy przemysłowej, śluzy uszczelniającej i elementów dodatkowych tj. naprowadzacze kół, kliny zabezpieczające czy sygnalizacja świetlna. Wszystkie elementy wpływają na sprawność i efektywność całego procesu, dlatego ważne jest aby wyposażyć dok przeładunkowy w potrzebne elementy i nowoczesne systemy.

Rampy przeładunkowe

Rampy przeładunkowe służą do zrównania powierzchni magazynu z platformą ładunkową pojazdu dostawczego (głównie ciężarowego). Dzięki temu możliwy jest szybki i bezproblemowy podjazd wózków widłowych wykorzystywanych przy załadunkach i rozładunkach towarów. Zastosowanie wyrównawczych ramp przeładunkowych ułatwia i znacznie skraca procesy związane z przeładunkiem towarów, umożliwiając swobodny przejazd wózków widłowych i przejście osób zajmujących się wyładunkiem i załadunkiem.

Pomosty przeładunkowe

Pomosty przeładunkowe stosuje się zazwyczaj w przypadkach, gdy z jakichś przyczyn niemożliwa jest instalacja rampy wyrównawczej. Są to składane mostki, które mogą być stałe lub przesuwne. Również służą do minimalizacji różnicy pomiędzy powierzchnią magazynu a platformą ładunkową pojazdu. Mogą łączyć platformę ładunkową pojazdu z rampą lub posadzką magazynu.

Śluzy uszczelniające

Śluzy uszczelniające w systemach przeładunkowych wykonuje się między otworem bramy magazynu a pojazdem dostawczym. Dzięki temu podczas przeładunku zachowana jest pełna szczelność, co zapobiega powstawaniu przeciągu w hali i dostawaniu się do magazynu zbędnego pyłu, deszczu czy nawet insektów. Dodatkowo śluzy uszczelniające zapewniają w miarę możliwości stabilną temperaturę, co z kolei umożliwia przeprowadzanie prac w każdych warunkach atmosferycznych, nawet przeładunek towarów o specjalnych wymaganiach.

ZALETY DOKÓW PRZEŁADUNKOWYCH

Doki przeładunkowe są bardzo użytecznym rozwiązaniem, które pozwala zaoszczędzić czas oraz uprościć proces wyładunku i załadunku towarów. Dzięki temu procesy przeładunkowe mogą odbywać się dużo sprawniej i z większą częstotliwością przy jednoczesnej poprawie warunków pracy. Odpowiednio dobrany dok przeładunkowy umożliwi obsłużenie dostaw różnymi typami samochodów. Ale co najważniejsze minimalizują ryzyko uszkodzenia towarów podczas przeładunku (łatwy wjazd wózka widłowego, przejścia osoby wykonującej prace) i zabezpiecza towar przed działaniem niekorzystnych warunków atmosferycznych (dzięki śluzie uszczelniającej).

Blog
Nasze ostatnie wpisy