Rodzaje magazynów i ich przeznaczenie

rodzaje magazynów

Magazyn jest to wyodrębniona przestrzeń, na której przechowuje się i przemieszcza zapasy produktów i towarów. Natomiast magazynowanie to ogół czynności związanych z gospodarowaniem zapasami. Magazyny można podzielić na wiele rodzajów w oparciu o różnorodne kryteria. Jednak bez względu od rodzaju magazynu mają one wspólne podstawowe zadanie tj. zapewnienie maksymalnej powierzchni do przechowywania materiałów, towarów i produktów oraz zapewnienie łatwego do nich dostępu.

RODZAJE MAGAZYNÓW

Rodzaje magazynów można by wyliczać bez końca, a to dlatego, że wszystko zależy od kryteriów, względem których jest dokonywany podział. Można wyróżniać rodzaje magazynów ze względu na ich:

  • konstrukcję, czyli rozwiązanie techniczno-budowlane: magazyny otwarte, półotwarte i zamknięte;
  • materiały z których są wykonane: magazyny murowane, magazyny stalowe, namioty magazynowe;
  • wielkość – magazyny małe, średnie, duże, centra logistyczne;
  • długość użytkowania – magazyny tymczasowe i stałe;
  • przechowywane produkty – magazyn produktów spożywczych, materiałów budowlanych, chłodnie, mroźnie itp.;
  • procesy w nich zachodzące – magazyny zaopatrzenia, wyrobów gotowych, półfabrykatów, części przedmontażowych, techniczne;
  • wysokość składowania – magazyny niskiego składowania, średniego składowania i wysokiego składowania;
  • pełnione funkcje – magazyny długoterminowego składowania, dostawcze, produkcyjne, celne, kontenerowe, prywatne, publiczne itp.
  • stopień mechanizacji: niezmechanizowane, zmechanizowane, zautomatyzowane
  • itp.

To przykłady podziału magazynów stanowiące główne kryteria podziału. Jednak najczęściej spotykanym i używanym podziałem jest podział magazynów ze względu na rozwiązanie techniczno-budowlane, czyli magazyny otwarte, magazyny półotwarte i magazyny zamknięte. Przy tym podziale mówi się także o magazynach specjalnych. Każdy z nich niesie za sobą swoje zalety i wady jak również wymagania i ograniczenia. Większość magazynów składa się z powierzchni składowej, gdzie przechowywany jest towar, powierzchni przeznaczonej do przyjmowania i wydawania towaru, powierzchni komunikacyjnej do przemieszczania się transportem wewnętrznym oraz powierzchni administracyjno-socjalnej, zwłaszcza w przypadku dużych magazynów.

MAGAZYNY OTWARTE

Ze względu na konstrukcję obiektu magazynowego można wyróżnić magazyny otwarte, półotwarte i zamknięte. Magazyny otwarte są zazwyczaj najtańsze w przygotowaniu i użytkowaniu. Są to często po prostu wydzielone place składowe o twardej lub gruntowej nawierzchni bez żadnego zadaszenia, na których składowane są towary odporne na działanie niekorzystnych warunków atmosferycznych. Na tego typu placach składowane są np. materiały pochodzenia mineralnego, wyroby stalowe i żeliwne, drewno, materiały ceramiczne, materiały budowlane itp.

MAGAZYNY PÓŁOTWARTE

Magazyny półotwarte to różnego rodzaju wiaty, szopy wyposażone maksymalnie w 3 ściany zewnętrzne lub bez ścian. Mogą być obiektami stałymi, ale stosuje się również takie rozwiązania jako chwilowe konstrukcje. Przechowuje się w nich produkty częściowo odporne na czynniki atmosferyczne, np. odporne na działanie wysokiej i niskiej temperatury, jednak nieodporne na deszcz, np. wyroby ceramiczne, cement w workach itp.

MAGAZYNY ZAMKNIĘTE

Magazyny zamknięte to całkowicie zabudowane hale magazynowe, czy to murowane, czy to stalowe, namiotowe czy nawet drewniane. Posiadają pełną budowę ścian, podłogi, drzwi, opcjonalnie okna i całe wyposażenie wewnątrz hali magazynowej. W zależności od zastosowanej technologii i materiałów w halach takich można zapewnić odpowiednie warunki nawet najbardziej wymagającym produktom. Z kolei w ramach magazynów zamkniętych można wyodrębnić magazyny podziemne (piwnice, bunkry) i naziemne, a w ramach naziemnych magazyny parterowe, jednopiętrowe i wielopiętrowe.

MAGAZYNY SPECJALNE

Magazyny specjalne są przeznaczone do określonego typu towarów, np. zbiorniki naziemne lub podziemne, w których przechowuje się ciecze tj. materiały pędne, smoła, asfalt czy też specjalne kontenery do materiałów łatwopalnych i wybuchowych. Przykładem mogą być też silosy do towarów sypkich tj. zboża cement itp. oraz magazyny paliw. Przechowywane w magazynach specjalnych towary wymagają zapewnienia specyficznych wymagań.
Wybór rodzaju magazynu zależy od dostępnej powierzchni, planów rozwoju, budżetu który można przeznaczyć na inwestycję, ale przede wszystkim od specyfiki towarów i produktów, które będą tam przechowywane. Magazyn ma za zadanie umożliwienie przechowywania produktów i zapewnienie im bezpieczeństwa, tylko w takim przypadku spełni swoją funkcję. Dlatego przed dokonaniem wyboru trzeba dobrze przeanalizować, na działanie jakich czynników są wrażliwe określone produkty, a na które są odporne.

Idealnym rozwiązaniem na magazyny, zwłaszcza zamknięte, są nowoczesne hale stalowe. Jeżeli są Państwo zainteresowani ofertą na budowę hali magazynowej zapraszamy do wypełnienia formularza wycena hali stalowej lub bezpośredni kontakt pod adresem mailowym biuro@stick-hale.pl i numerem telefonu +48 516 003 100

Blog
Nasze ostatnie wpisy