Hale o zwiększonej odporności ogniowej – w jaką halę zainwestować?

CO TO JEST ODPORNOŚĆ OGNIOWA?

Odporność ogniowa, określana również jako ognioodporność lub czasami potocznie ogniotrwałość, to nic innego jak zdolność poszczególnych materiałów, z których wykonane są elementy budynków, do spełnienia określonych warunków w przypadku narażenia na bezpośrednie działanie ognia – pożaru. Odporność ogniową elementów budynków określa się przede wszystkim za pomocą trzech podstawowych kryteriów tj. nośność ogniowa – R, szczelność ogniowa – E oraz izolacyjność ogniowa – I. Nośność ogniowa (R) to zdolność danego materiału do spełniania funkcji nośnej czyli przyjmowania obciążeń zewnętrznych, innymi słowy mówi nam o tym ile czasu upłynie do momentu jego zniszczenia lub utraty stabilności w przypadku pożaru. Szczelność ogniowa (E) definiuje głównie czas do pojawienia się na powierzchni, poddanej działaniu ognia, pęknięć i szczelin, przez które przenikają płomienie lub gazy. Z kolei izolacyjność ogniowa (I) to zdolność elementu oddzielającego do ograniczenia przyrostu temperatury powierzchni nienagrzewanej

KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ I POŻAROWEJ

Klasy odporności ogniowej są definiowane za pomocą wymienionych powyżej trzech kryteriów definiujących odporność ogniową i są wyrażone w jednostkach czasu w minutach. Natomiast klasy odporności pożarowej charakteryzują odporność ogniową budynków lub ich części. W Polsce ustanowionych jest pięć klas odporności pożarowej budynków, które określają odporność ogniową ich poszczególnych elementów tj. główna konstrukcja nośna, ściany zewnętrzne, ściany wewnętrzne, konstrukcja dachu, pokrycie dachu itp. Klasy odporności pożarowej od najwyższej do najniższej określa się jako „A”, „B”, „C”, „D” i „E”. Wymagane klasy zależą między innymi od wysokości budynku oraz od tego, do jakiej kategorii należy budynek i tutaj możemy wyróżnić przede wszystkim kategorię Zagrożenia Ludzi – ZL oraz kategorię Przemysłowo-Magazynową – PM. Poniższa tabela prezentuje jakie parametry są wymagane przy poszczególnych klasach odporności pożarowej budynków.

Klasa odporności pożarowej budynku Klasa odporności ogniowej elementów budynku
główna konstrukcja nośna konstrukcja dachu strop (między kondygnacjami) ściana zewnętrzna ściana wewnętrzna pokrycie dachu
„A” R-240 R-30 REI-120 EI-120 EI-60 RE-30
„B” R-120 R-30 REI-600 EI-60 EI-30 RE-30
„C” R-60 R-15 REI-60 EI-30 EI-15 RE-15
„D” R-30 (-) REI-30 EI-30 (-) (-)
„E” (-) (-) (-) (-) (-) (-)

Oznaczenia:
R – nośność ogniowa w minutach,
E – szczelność ogniowa w minutach,
I – izolacyjność ogniowa w minutach
(–) – nie stawia się wymagań.

MATERIAŁY OGNIOTRWAŁE STOSOWANE DO BUDOWY HAL PRZEMYSŁOWYCH

Jednym z najbardziej popularnych materiałów stosowanych w przypadku budowy hal przemysłowych, w przypadku których wymaga się zwiększonej ognioodporności, jest wełna mineralna. Okładziny hali wykonane z płyt z wełny mineralnej pozwalają zabezpieczyć konstrukcję stalową przed ogniem i dodatkowo same w sobie tak szybko nie tracą swoich właściwości konstrukcyjnych. Wełna mineralna jest całkowicie niepalna natomiast płyty warstwowe z rdzeniem z wełny mineralnej charakteryzują się odpornością ogniową EI sięgającą 120 minut. Bardzo często stosowanym materiałem o zwiększonej ognioodporności jest również pianka poliuretanowa PIR. Odporność ogniowa płyt warstwowych z rdzeniem poliuretanowym PIR w końcowym zastosowaniu, np. pokrycia dachu może wynosić REI 30 minut, co jest wystarczające nawet w najwyższej klasie odporności pożarowej A w przypadku budynków przemysłowo-magazynowych.

HALE O ZWIĘKSZONEJ ODPORNOŚCI OGNIOWEJ

W jaką halę najlepiej zainwestować, w przypadku gdy wymagane są dobre właściwości ogniowe, a nie chcemy inwestować w halę murowaną stanowiącą olbrzymią inwestycję? Dobrym rozwiązaniem są hale stalowe z zastosowaniem okładzin z materiałów takich jak płyty warstwowe z wełną mineralną oraz płyty warstwowe z rdzeniem poliuretanowym PIR. Oczywiście należy pamiętać, że istnieje cały szereg innych wymagań dotyczących ochrony przeciwpożarowej, które trzeba wziąć pod uwagę.

Blog
Nasze ostatnie wpisy