ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE KONSTRUKCJI STALOWYCH – MALOWANA CZY CYNKOWANA?

Na powierzchni stali, w której otoczeniu pojawia się woda zawierająca elektrolity (w tym np. wilgoć gleby czy też gazów w powietrzu atmosferycznym), może pojawić się rdza w wyniku tzw. korozji elektrochemicznej. Stal korodując traci swoje parametry techniczne, kruszeje i stopniowo ulega degradacji, co często poza sama utratą wartości produktu może stanowić zagrożenie dla wszystkich jej użytkowników. Dlatego też inwestując w hale stalowe, a co za tym idzie decydując się na konstrukcję stalową należy zwrócić uwagę na to, jak jest zabezpieczana przeciwko korozji.

POPULARNE METODY ZABEZPIECZEŃ ANTYKOROZYJNYCH KONSTRUKCJI STALOWYCH

W celu zabezpieczenia konstrukcji stalowych stosuje się wiele technik, które w większości przypadków polegają na pokryciu stali powłoką ochronną. Można wyróżnić przede wszystkim dwie konkurujące ze sobą metody tj. cynkowanie ogniowe lub malowanie antykorozyjne. Obie te metody wpływają na zahamowanie procesu korozji, na skutek czego przedłużają żywotność obiektu.

CYNKOWANIE OGNIOWE

Cynkowanie ogniowe jest uniwersalnym i bardzo trwałym sposobem ochrony stali przed korozją, zwiększającym jednocześnie jej odporność na ścieranie i uszkodzenia mechaniczne. Proces cynkowania ogniowego polega na pokryciu elementów stalowych powłoką cynkową. Odbywa się to poprzez krótkotrwałe zanurzenie elementów w ciekłym cynku. Powstała w ten sposób powłoka jest bardzo szczelna i stanowi barierę między środowiskiem a stalowym podłożem. Doskonale nadaje się do zastosowania dla konstrukcji stalowych narażonych na działanie wiatru i deszczu. W zależności od grubości cynku i warunków atmosferycznych powłoki cynkowe charakteryzują się wieloletnią trwałością. Dzięki procesowi cynkowania chroniona jest zarówno powierzchnia zewnętrzna jak i wewnętrzna konstrukcji. Do ograniczeń cynkowania ogniowego konstrukcji stalowych można zaliczyć stosunkowo wysokie ceny cynku oraz wrażliwość na kwasy, alkalia i sole, a także czasami zbyt skomplikowane kształty poszczególnych elementów.

MALOWANIE ANTYKOROZYJNE

Malowanie konstrukcji stalowej w celu zabezpieczenia przed korozją polega na pokryciu jej elementów powłoką farby o określonych właściwościach. Wybór farb dostępnych na rynku jest bardzo duży i aby wybrać odpowiednią trzeba wiedzieć w jakim środowisku będzie eksploatowana konstrukcja stalowa. Na efektywność powłoki antykorozyjnej poza samą farbą ma wpływ odpowiednie przygotowanie powierzchni przed malowaniem oraz sposób aplikacji, co z kolei wpływa na większą pracochłonność całego procesu. Dzięki dużej różnorodności farb i metod aplikacji praktycznie nie istnieją ograniczenia związane z kształtem i rozmiarem malowanej konstrukcji.

CYNKOWANIE OGNIOWE CZY MALOWANIE?

 

Dokonując wyboru o rodzaju powłoki zabezpieczającej konstrukcję stalową przed korozją należy wziąć pod uwagę szereg różnych czynników. Przede wszystkim ważne jest w jakim środowisku będzie użytkowana i na jakie czynniki chemiczne lub mechaniczne będzie narażona. Jeżeli konstrukcja stalowa będzie narażona na kontakt ze środowiskiem kwaśnym lub zasadowym (alkalicznym) lepiej zdecydować się na malowanie, które można dobrać tak, aby było odporne albo na kwasy, jak np. przy użyciu farby winyloestrowej albo na zasady (np. farby epoksydowe).
Kolejnym ważnym czynnikiem przy wyborze metody zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji stalowej jest oczekiwany czas eksploatacji konstrukcji oraz możliwości jej naprawy. W przypadku powłok ocynkowanych naprawa w wannie cynkowniczej polega na ponownym zanurzeniu, co wiąże się z przetransportowaniem elementów. Natomiast powłoki malarskie są możliwe do naprawienia na miejscu. Do użycia cynkowania ogniowego najbardziej nadają się proste, niewielkie elementy, których oczekiwany okres eksploatacji jest mniejszy niż trwałość powłoki cynkowej, a naprawy będą realizowane na zasadzie wymiany całych elementów.
Do czynników mniej praktycznych, a jednocześnie mogących mieć znaczenie przy wyborze powłoki anykorozyjnej, można z pewnością zaliczyć pożądaną kolorystykę. Powłoki cynkowe występują zazwyczaj w srebrnym metalicznym kolorze, natomiast powłoki malarskie mogą wystąpić w dowolnej barwie z palety RAL.
W uzasadnionych przypadkach, kiedy oczekiwana jest bardzo duża trwałość a konstrukcja narażona będzie na trudne warunki, tj. wiatr, deszcz, kwasowe grunty, działanie roztworów kwasów, roztworów alkaicznych, miękkiej wody itp., stosuje się połączenie obu metod.

Blog
Nasze ostatnie wpisy