Malowanie surowych konstrukcji stalowych

CZYM POWINNY BYĆ MALOWANE SUROWE KONSTRUKCJE STALOWE

Malowanie konstrukcji stalowych ma dwa podstawowe uzasadnienia. Przede wszystkim pozwala zabezpieczyć konstrukcję przed działaniem warunków atmosferycznych, a co za tym idzie stanowi zabezpieczenie antykorozyjne. Drugim powodem są z pewnością walory estetyczne i oczekiwany wygląd gotowej konstrukcji. Jednak aby proces malowania przyniósł zamierzone efekty, należy dobrać właściwe farby, którymi konstrukcja zostanie pomalowana oraz sposób ich aplikacji. Na rynku istnieje wiele rodzajów farb do malowania stali, które mają różne właściwości. Wbrew pozorom odpowiedź na pytanie, czym powinny być malowane surowe konstrukcje stalowe, nie jest jednoznaczna. Co więcej, często warto rozważyć inne procesy zabezpieczające konstrukcję stalową i poddanie jej np. procesowi cynkowania. Częstym zastosowaniem konstrukcji stalowych zabezpieczonych przez korozją są hale stalowe i to ich wymagania powinny determinować sposób zabezpieczenia.

KATEGORIE KOROZYJNOŚCI

Przed dokonaniem wyboru farby i sposobu malowania trzeba koniecznie przeanalizować czynniki zewnętrzne i środowisko, w którym konstrukcja stalowa będzie eksploatowana. Inne farby i całe rozwiązania są stosowane w przypadku konstrukcji stalowych hal produkcyjnych czy magazynowych, inne przy obiektach sportowych tj. np. baseny a jeszcze inne przy malowaniu obiektów mających kontakt z woda morską. W aspekcie zabezpieczania konstrukcji stalowych przed działaniem czynników atmosferycznych mówi się o środowisku korozyjnym, które zostało sklasyfikowane w normie ISO 12944-2 na poszczególne kategorie korozyjności: C1 C2, C3, C4, C5-I oraz C5-M. Każda z kategorii definiuje warunki zarówno wewnątrz pomieszczeń jak i obszar na zewnątrz:

 • C1 – bardzo mała korozyjność

W środowisku odpowiadającemu tej kategorii metale ulegają korozji w bardzo niewielkim stopniu. Dotyczy raczej warunków występujących wewnątrz pomieszczeń tj. ogrzewane, klimatyzowane budynki z czystą atmosferą, np. biura, sklepy, hotele, szkoły.

 • C2 – mała korozyjność

Wewnątrz warunki te występują w nieogrzewanych pomieszczeniach, w których możliwa jest kondensacja wilgoci, np. nieogrzewane magazyny, hale sportowe. Natomiast na zewnątrz są to warunki odpowiadające atmosferom zanieczyszczonym w małym stopniu tj. tereny wiejskie.

 • C3 – średnia korozyjność

Kategoria ta dotyczy warunków wewnątrz pomieszczeń produkcyjnych o dużej wilgotności i pewnym zanieczyszczeniem powietrza, np. pralnie, mleczarnie, browary. Na zewnątrz dotyczy terenów miejskich i przemysłowych o średnim zanieczyszczeniu tlenkiem siarki oraz terenów nad wodami o niewielkim zasoleniu.

 • C4 – duża korozyjność

Warunki te występują wewnątrz np. zakładów chemicznych, stoczni i basenów. Na zewnątrz dotyczą głównie terenów nadbrzeżnych, w których zasolenie jest już nieco większe oraz obszarów przemysłowych.

 • C5 – bardzo duża korozyjność

Wewnątrz środowisko takie odpowiada budynkom o dużym zanieczyszczeniu z prawie ciągłą kondensacją wilgoci, natomiast na zewnątrz obszarom przemysłowym o dużej wilgotności i agresywnej atmosferze. Jeśli chodzi o obszary zewnętrzne wyróżnia się dodatkowe dwie podkategorie:

 • C5-I – bardzo duża korozyjność przemysłowa

Występuje na obszarach wilgotnych i zanieczyszczonych o bardzo agresywnym środowisku przemysłowym

 • C5-M – bardzo duża korozyjność morska

Występuje w środowisku morskim znajdującym się w strefie przybrzeżnej o największym zasoleniu oraz na otwartym morzu.

Środowisko w jakim dana konstrukcja stalowa będzie eksploatowana jest głównym czynnikiem wpływającym na wybór farby, wymagania dotyczące przygotowania powierzchni, grubość systemu zabezpieczającego oraz sposób i przebieg procesu aplikacji.

FARBY DO KONSTRUKCJI STALOWYCH

Na rynku dostępnych jest kilka rodzajów farb do stali o właściwościach antykorozyjnych. Czasami po przeanalizowaniu warunków eksploatacji konstrukcji stalowej warto skonsultować się przy wyborze farby ze specjalistami w tej dziedzinie. Do farb antykorozyjnych zaliczamy farby akrylowe, farby alkidowe, farby poliuretanowe i farby epoksydowe.

 • Farby akrylowe – mają dobre właściwości antykorozyjne, są trwałe i odporne na warunki atmosferyczne, a ich skład opiera się na żywicach. Chronią konstrukcje stalowe przed działaniem kwasów, zasad i wody, w tym również wody morskiej. Stosuje się je np. przy zabezpieczaniu konstrukcji mostów i dróg.
 • Farby alkidowe – dobre właściwości wykazują farby alkaidowe w wersji zmodyfikowanej, z dodatkiem organicznych związków chemicznych, styrenu czy akrylanów.
 • Farby poliuretanowe – mają bardzo dobre właściwości antykorozyjne nawet w trudnym środowisku. Stosuje się je np. przy zabezpieczaniu konstrukcji mostów, rurociągów, budowli wodnych i instalacji energetycznych.
 • Farby epoksydowe – stosuje się je jako podstawowy środek ochrony konstrukcji stalowych. Stanowią dobre zabezpieczenie antykorozyjne, odporne na czynniki chemiczne i mechaniczne. Wykazują też dobre właściwości przy bardzo niskich temperaturach. Stosuje się je przy zabezpieczeniach np. konstrukcji stalowych rurociągów, dróg czy też hal przemysłowych.

Należy pamiętać, że na efektywność zabezpieczenia konstrukcji stalowej wpływa nie tylko rodzaj farby, ale również przygotowanie powierzchni oraz sposób malowania. Przygotowanie powierzchni zazwyczaj polega na jej oczyszczeniu poprzez mycie alkaliczne, mycie rozpuszczalnikami lub mycie emulsjami. Sposobów aplikacji farb również jest kilka, np. malowanie wałkiem, malowanie pędzlem czy też malowanie natryskiem. W przypadku dużych konstrukcji stalowych najczęściej stosowane jest malowanie natryskiem.

Blog
Nasze ostatnie wpisy