Montaż hali stalowej

montaż hal stalowych

Montaż hali stalowej jest stosunkowo szybkim procesem w porównaniu do stawiania hali murowanej. Cały proces stawiania obiektu rozpoczyna się od zdefiniowaniu wymagań, na podstawie których przygotowywany jest projekt hali stalowej. Na podstawie projektu wykonawczego wykonywane są wszystkie elementy konstrukcji. Następnie transportuje się wszystko na plac budowy, gdzie rozpoczyna się montaż hali.

ELEMENTY KONSTRUKCJI STALOWEJ

Głównym elementem nośnym konstrukcji hali stalowej są ramy, które składają się ze słupów i rygli. Ramy zazwyczaj oparte są na żelbetowych stopach fundamentowych. Konstrukcja może być blachownicowa lub kratownicowa. Konstrukcje kratownicowe składają się przede wszystkim z kratownic stalowych, które pełnią funkcję dźwigarów. W przypadku konstrukcji blachownicowej główną konstrukcję nośną stanowią ramy blachownicowe o przekrojach dwuteowych o zmiennej wysokości środnika. Słupy i dźwigary wykonane są zazwyczaj z profili gorącowalcowanych, cienkościennych lub spawanych a płatwie i szyny z profili zimnogiętych. Do ram montuje się dodatkowe rygle obudowy ścian i płatwie dachowe. W niektórych miejscach, tj. okna, drzwi itp. stosuje się również konstrukcje wsporcze. Rodzaj, przekrój i rozstaw poszczególnych elementów dobierany jest przez projektanta tak, aby konstrukcja, którą wyróżniają się hale stalowe, była zdolna przenosić zakładane obciążenia.

PRZYGOTOWANIE DO MONTAŻU HALI PRZEMYSŁOWEJ

Prace związane z budową hali stalowej rozpoczyna się od stworzenia odpowiedniego projektu wykonawczego. To na jego podstawie przygotowuje się wszystkie elementy konstrukcji hali, wykonuje fundamenty i przygotowuje teren pod inwestycję, jak również załatwia wszystkie formalności związane z uzyskaniem pozwolenia na budowę.
Przygotowanie terenu pod halę stalową jest niezbędnym krokiem przed dostarczeniem elementów konstrukcji hali na plac montażu. Teren, na którym stawiana będzie hala powinien zostać odpowiednio wyrównany i uzbrojony. Następnie stawia się fundamenty, których rodzaj zależy od samego terenu, ale również od wielkości hali i jej przeznaczenia. Jeżeli teren nie jest wymagający, można zastosować wygodne i szybkie rozwiązanie jakim są fundamenty prefabrykowane. Jednak najczęściej stosuje się stopy fundamentowe, które wiąże się podwaliną z wbudowanymi w stopy słupkami żelbetowymi.

TRANSPORT KONSTRUKCJI STALOWEJ NA PLAC BUDOWY

Transport wszystkich elementów konstrukcji stalowej na plac budowy jest nie lada wyzwaniem. Elementy konstrukcji maja często dość duże wymiary, przez co mamy do czynienia tutaj z transportem ponadgabarytowym, a poza tym wymagają specjalnego zabezpieczenia.

ELEMENTY KONSTRUKCJI STALOWEJ

Montaż konstrukcji stalowej odbywa się zgodnie z projektem wykonawczym. Po dostarczeniu wszystkich przygotowanych elementów na plac montażu w pierwszej kolejności prefabrykowane elementy zespalane są w większe części konstrukcji. Następnie tak przygotowane elementy wstawiane są w odpowiednie miejsca zazwyczaj za pomocą żurawia. Przy stawianiu hali przemysłowej, jak i każdej innej konstrukcji, ważna jest kolejność montażu. W pierwszej kolejności stawiane są elementy nośne czyli ramy, następnie płatwie dachowe, dodatkowe rygle obudowy i profile wzmacniające. Dopiero później kładzie się obudowę, dach i elementy wewnątrz hali.

Blog
Nasze ostatnie wpisy