Pozwolenie na budowę hali namiotowej w 2020 r.

hale namiotowe na profilach aluminiowych

Hale namiotowe to obiekty o różnych gabarytach, znajdujące swoje zastosowanie w wielu branżach. Wykorzystywane są na stałe, jako alternatywa dla hal stalowych a nawet murowanych, jak również tylko chwilowo np. przez sezon. Co ważne, pozwolenie na budowę hali namiotowej nie zawsze jest wymagane.

Definicja hali namiotowej nie jest doprecyzowana w prawie budowlanym, a przepisy odnoszące się do jej budowy zależą przede wszystkim od tego, czy będzie to hala tymczasowa czy stała. A czym charakteryzuje się hala tymczasowa? Definiuje ją okres czasu, przez jaki obiekt będzie użytkowany. Konsekwencją tego podziału jest to, że w jednym przypadku wymagane jest pozwolenie na budowę hali namiotowej a w drugim wystarczy jedynie zgłoszenie.

HALA TYMCZASOWA A HALA STAŁA

Hale namiotowe są wykorzystywane w wielu branżach w różnych celach, czy to magazynowych, produkcyjnych, handlowych, usługowych, jako hale sportowe, wystawowe itp. Odnosząc się do przepisów bierze się pod uwagę przede wszystkim podział hal ze względu na okres ich użytkowania, wówczas możemy wyróżnić:

  • Hale tymczasowe – warunkiem określenia hali mianem tymczasowej jest jej okres użytkowania w jednym miejscu wynoszący maksymalnie 180 dni. Po tym okresie trzeba halę zdemontować. Hala ta może być ponownie zmontowana w innym miejscu i dalej wykorzystywana, warunkiem jest jednak jej demontaż po określonym czasie. Częstą praktyką jest demontaż hali i jej ponowny montaż w tym samym miejscu jednak obok. W odniesieniu do powyższego hala tymczasowa nie może być związana na trwałe z gruntem i być przystosowana do rozbiórki lub przeniesienia.
  • Hale stałe – są to hale użytkowane w jednym miejscu dłużej niż 180 dni, mogą być wykonane na fundamentach i trwale związane z podłożem.

Powyższy podział determinuje konieczność uzyskania pozwolenia na budowę hali namiotowej. Jest ono wymagane w przypadku hal stałych, natomiast decydując się na hale tymczasowe musimy jedynie dokonać zgłoszenia.

CZY POTRZEBNE JEST POZWOLENIE NA BUDOWĘ HALI NAMIOTOWEJ?

Odpowiedź na pytanie: czy potrzebne jest pozwolenie na budowę hali namiotowej, brzmi: to zależy. A od czego zależy konieczność uzyskania pozwolenia? Przede wszystkim od tego przez jaki okres czasu hala będzie użytkowana w danym miejscu, a co za tym idzie czy planujemy budowę hali tymczasowej czy stałej. Jeżeli nasza hala będzie użytkowana w jednym miejscu dłużej niż 180 dni, a co więcej będzie postawiona na fundamentach i trwale związana z podłożem, to uzyskanie pozwolenia na budowę hali namiotowej jest niezbędne. Natomiast jeśli planujemy postawienie hali tylko na jakiś czas (maksymalnie na 180 dni), a potem będziemy ją demontować i ewentualnie ponownie montować w kolejnym sezonie lub w innym miejscu, wówczas wystarczy, że dokonamy zgłoszenia budowy hali o charakterze tymczasowym.

ZGŁOSZENIE BUDOWY HALI NAMIOTOWEJ NIEWYMAGAJĄCEJ POZWOLENIA NA BUDOWĘ

Jeżeli planujemy budowę hali namiotowej o charakterze tymczasowym, czyli będzie użytkowana ona maksymalnie przez 6 miesięcy, a następnie zostanie zdemontowana, wówczas nie musimy mieć pozwolenia na budowę, którego uzyskanie trwa dość długo i wymaga od nas załatwienia wielu formalności. W przypadku obiektu tymczasowego wystarczy, że dokonamy zgłoszenia budowy właściwemu organowi administracyjnemu. Jest to bardzo wygodne rozwiązanie zwłaszcza w sytuacjach, kiedy potrzebujemy postawić halę na jakieś konkretne wydarzenie, na określony krótki czas.

Gdzie należy zgłosić budowę hali namiotowej tymczasowej? W zależności od lokalizacji budowy we właściwym Urzędzie Miasta lub Starostwie Powiatowym w Wydziale Architektury i Budownictwa.

Kiedy należy złożyć zgłoszenie budowy hali namiotowej? Obligatoryjne jest złożenie takiego zgłoszenia jeszcze przed rozpoczęciem prac budowlanych.

Co powinno zawierać zgłoszenie budowy hali namiotowej tymczasowej? Należy wypełnić formularz zgłoszenia obejmujący między innymi termin rozpoczęcia prac i ich zakres oraz przewidywany termin demontażu hali lub przeniesienia jej w inne miejsce. Do zgłoszenia powinno się dołączyć potwierdzenie prawa do dysponowania gruntem na cele budowlane oraz rysunki projektowe i projekt umiejscowienia obiektu na działce budowlanej.

Po określonym czasie należy halę tymczasową zdemontować lub ewentualnie przenieść w inne miejsce. Często stosowanym rozwiązaniem jest rozpoczęcie budowy hali na podstawie takiego zgłoszenia i jednoczesne rozpoczęcie procedury uzyskania pozwolenia na budowę. Aby hala taka mogła być użytkowana dłużej niż 180 dni, w tym czasie konieczne jest otrzymanie pozwolenia na budowę.

GDZIE ZLECIĆ BUDOWĘ HALI NAMIOTOWEJ?

Na rynku działa wielu producentów hal namiotowych. Warto wybrać zaufanego i doświadczonego wykonawcę. Firma Stick Hale to producent hal z wieloletnim doświadczeniem, który specjalizuje się w budowie hal namiotowych i stalowych. Realizujemy inwestycje terminowo, z należytą starannością w oparciu o najnowsze technologie i dostępne na rynku materiały najwyższej jakości. Zakres usług obejmuje wszystkie etapy od dokładnej analizy i projektu hali namiotowej, przez produkcję, transport i montaż na placu budowy, po wykończenie i obsługę serwisową.

Jeżeli planujesz budowę hali namiotowej tymczasowej lub stałej na wiele lat, skontaktuj się z nami pod numerem telefonu +48 516 003 100 lub napisz na adres biuro@stick-hale.pl

Blog
Nasze ostatnie wpisy